"; jQuery("body").prepend(newhtml); } jQuery(document).ready(function() { jQuery("#aco2015loginbutton").click(function () { jQuery("#aco2015loginbutton").html("Vennligst vent ..."); jQuery("#aco2015loginerror").html(""); aco2015SignInOnClick(jQuery("#txtaco2015pseudo").val(), jQuery("#txtaco2015password").val()); }); jQuery("#txtaco2015pseudo").keydown(function (event) { if (event.keyCode == '13') { event.preventDefault(); jQuery("#aco2015loginbutton").html("Vennligst vent ..."); jQuery("#aco2015loginerror").html(""); aco2015SignInOnClick(jQuery("#txtaco2015pseudo").val(), jQuery("#txtaco2015password").val()); } }); jQuery("#txtaco2015password").keydown(function (event) { if (event.keyCode == '13') { event.preventDefault(); jQuery("#aco2015loginbutton").html("Vennligst vent ..."); jQuery("#aco2015loginerror").html(""); aco2015SignInOnClick(jQuery("#txtaco2015pseudo").val(), jQuery("#txtaco2015password").val()); } }); jQuery("#aco2015registerbutton").click(function() { jQuery("#aco2015registerbutton").html("Vennligst vent ..."); document.location.href = new String("/FreeAccount.aspx?Referer=CreateAccountOverlay2015").replace("CreateAccountOverlay2015",aco2015referer); }); jQuery("#aco2015gutscheinbutton").click(function() { jQuery("#aco2015gutscheinbutton").html("Vennligst vent ..."); document.location.href = new String("/GutscheinStart.aspx?FormSubmit=True&CouponID=xxxjqueryxxx").replace("xxxjqueryxxx", escape(jQuery("#txtCouponID").val()));; }); });
 

Alminnelige forretningsvilkår og -betingelser

1. Selskapet CAM-CONTENT S.L. gir deg (heretter kalt "bruker") rett til bruk av systemet mot vederlag.

2. Selskapet CAM-CONTENT S.L. garanterer ikke for et bestemt formål eller at de tilbudte tjenestene oppfyller de individuelle kravene fra brukeren.

3. Brukeren forsikrer ved å oppgi sitt passord og kallenavn på ære og samvittighet riktigheten av erklæringen om at han/hun er minst 18 år gammel.

4. Brukeren forsikrer dessuten på ære og samvittighet at han vil hindre enhver mulighet for å få kunnskap om innholdet på sidene nedenfor for enkeltpersoner under 18 år og for å sørge for nødvendige sikkerhetstiltak for at ingen personer under 18 år kan få tilgang til hans passord og supervisor-kode og dermed få tilgang til disse sidene og chatteområdet. Brukeren forsikrer at han har utstyrt sin datamaskin med et programvarefilter som allerede merker og filtrerer Internett-innhold for å beskytte mindreårige.

5. Brukeren forsikrer også på ære og samvittighet at han ikke vil tillate personer under 18 år å delta i sine økter på følgende sider og i chatteområdet.

6. Brukeren må oppføre seg på chatteområdet slik at den han er i dialog med ikke blir utsatt for fornærmelser, snakket nedsettende til eller nedverdiget eller på annen måte blir snakket til på en negativ måte eller nedvurdert. En slik fremgangsmåte fra brukerens side vil bli straffet med umiddelbar utelukking fra chatteområdet.

7.Brukeren tar til etterretning at han ved manglende overholdelse av disse vilkårene og betingelsene kan forvente rettslige konsekvenser og til og med straffeforfølgelse.

8. Brukeren samtykker uttrykkelig i at hans/hennes personopplysninger (iht. telemedieloven), i den grad de kreves for bruken av sidene nedenfor, vil bli lagret i hele perioden for denne prosessen. Brukeren samtykker dessuten i de utvidede bestemmelsene i våre retningslinjer om personvern.

9. Vederlaget for bruken belastes som følger: Avregningen skjer ved debitering av et coin-tilgodehavende. Avhengig av tilbudet belastes vederlaget fra tilgodehavendet som engangsbelastning eller per tidsenhet. En etterfølgende eller tilbakevendende belastning av din konto, kredittkort e.l. fra operatørens side finner ikke sted. En refusjon eller tilbakebetaling av betalinger er utelukket.

10. Brukeren erklærer med bindende virkning ved bruk av systemet at han har full kunnskap om disse brukervilkårene. Brukeren har når som helst mulighet til å skrive ut brukervilkårene til tilbyderen. Ved bruk av systemet samtykker du i alle vilkår i denne avtalen!

11. Ikke alle LiveChatCams/Voyeurcams er tilgjengelige 24 timer i døgnet. Detaljerte online-tider finner man i de respektive timeplanene osv. i LiveChatCam-oversikten.

12. Operatøren av disse sidene påtar seg ikke noe ansvar for koblinger til eksterne nettsteder og tar avstand fra alle typer innhold innhold på slike sider.

13. Brukeren har ingen rett til tilgang til eller bruk av plattformen, spesielt garanterer ikke CAM-CONTENT S.L. noen som helst tilgjengelighet på nettstedet.

Underleverandører og tredjeparter:

Selskapet CAM-CONTENT S.L. har rett til ved driften av megadate24.com når som helst å benytte underleverandører og andre tredjeparter. Selskapet CAM-CONTENT S.L. viser uttrykkelig til at overføring av data til tredjeparter kan skje ved bruk av underleverandører og andre tredjeparter i forbindelse med databehandlingsoppdrag.

Ved bestillinger via undertøybutikken dreier det seg om spesialproduserte artikler for å oppfylle kundeønsker. Man har derfor ikke noen returrett eller angrerett. CAM-CONTENT S.L. påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler eller utilstrekkelige eller unøyaktige beskrivelser av artiklene som tilbys.

CAM-CONTENT S.L. påtar seg ikke noe ansvar for innhold, presentasjon eller andre handlinger, data og filer fra andre brukere, utøvere eller andre tredjeparter som skjer eller overføres ifm. dette Internett-tilbudet.

Hvis det inngås en kontrakt mellom selskapet CAM-CONTENT S.L. og den besøkende om å opprette og føre en forhåndsbetalt konto, er selskapet CAM-CONTENT S.L. ansvarlig som følger:

a) Bruken av tjenestene til CAM-CONTENT S.L. på plattformen megadate24.com skjer på egen risiko. Spesielt har ikke selskapet CAM-CONTENT S.L. noe ansvar for skader, inkludert skader fra tap av data som oppstår på grunn av nedlasting av innhold eller programvare fra Internett eller fra andre transaksjoner i forbindelse med tjenestene eller bruk av megadate24.com fra den besøkendes side.

b) Selskapet CAM-CONTENT S.L. er ansvarlig uavhengig av det juridiske grunnlaget kun for skader forårsaket forsettlig eller grovt uaktsomt, og dessuten for skader forårsaket ved lett uaktsom overtredelse av en vesentlig avtaleforpliktelse eller grunnleggende plikt eller mangel på en tilsikret egenskap. Ellers er ansvar for lett uaktsomhet utelukket.

c) I tilfelle av lett uaktsomt brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser, er ansvaret til selskapet CAM-CONTENT S.L. begrenset til forutsigelige, normale skader. Ved skader som skyldes grov uaktsomhet av enkle oppfyllelseshjelpere fra selskapet CAM-CONTENT S.L., begrenser ansvaret til CAM-CONTENT S.L. seg til maksimalt de typiske forutsigelige skadene.

d) Eventuelt ansvar for selskapet CAM-CONTENT S.L. berøres ikke av produktansvarslovgivningen.

Generelle betalingsvilkår:

Alle transaksjoner som utføres på denne siden med debitering, kredittkort eller andre betalingssystemer er engangsbetalinger. Din bankforbindelse vil kun bli belastet med det beløpet som du bekrefter. Det skjer ingen månedlige eller tilbakevendende debiteringer eller belastninger.

Med din endelige bekreftelse på betaling anses en bindende kjøpsavtale å være inngått for elektroniske tjenester i vårt system. Noter ned ditt kallenavn og passord som du selv eller systemet har opprettet, slik at du også kan få tilgang på et senere tidspunkt og kan benytte resterende coins på din konto. Dersom du har forlagt passordet, bør du kontakte vår kundestøtte.

Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at vi lagrer din IP-adresse. Ved bruk av tredjeparts data vil dette bli politianmeldt. Vi gir den lagrede IP-adressen videre til de etterforskende myndighetene som kan bruke denne informasjonen til å finne din identitet.

Ved betaling iht. debitering må du huske at din bank ved manglende dekning på konto ikke er forpliktet til å innløse det utestående beløpet. I dette tilfellet blir vi belastet gebyrer av vår bank på grunn av tilbakeføringen. Da prosessen også må gjøres manuelt, vil vi belaste et behandlingsgebyr på minst 12 euro per tilbakeføring. Vårt samlede krav overleveres til vårt inkassoselskap som vil purre og inndrive det skyldige beløpet, om nødvendig via domstolene.

Hvis en betaling ved en feil ikke blir innløst, f.eks. ved manglende dekning, vennligst kontakt vår kundestøtte umiddelbart.

Vi gjør oppmerksom på at det kan finnes egne vilkår og betingelser på sidene til betalingstilbyderen. I tilfelle av betalingsmislighold kan dine personopplysninger, f.eks. bankforbindelse, telefonnummer, IP-adresse eller adresse, overføres til et inkassobyrå.